Mediation Vervolgtrainingen

Nadat u bent opgeleid tot mediator kunt u ervoor kiezen om u te specialiseren, klik daarvoor in het katern hiernaast op “specialisatie arbeidsmediator” of “specialisatie familiemediator”. U kunt ook om uw vaardigheden te verdiepen, of om andere invalshoeken te leren kennen één van de onderstaande trainingen volgen. Daarmee krijgt u ‘punten’ die u in het kader van uw Permanente Educatie nodig heeft om geregistreerd te kunnen blijven.

specialisatie opleiding arbeidsmediator

Specialisatie opleiding Arbeidsmediator

Toename aantal arbeidsmediations Uit registraties van MfN en het Ministerie van Justitie van het aantal uitgevoerde mediations, blijkt dat in toenemende mate in arbeidssituaties een mediator wordt ingezet. Ook de huidige ontslagregelingen en de wet WWZ leiden tot een vergroting van de vraag naar mediation. Zowel vanuit de markt, als op doorverwijzing door rechtbank en […]

Lees meer »

specialisatie opleiding familiemediator

MTi specialisatie opleiding Familiemediator

Een professionele, praktijkgerichte specialisatie opleiding familiemediator  Al tien jaar zeer goed beoordeeld 2017 is een jubileumjaar voor onze MfN erkende MTi-specialisatie opleiding! Al ruim tien jaar een beproefd recept dat steeds aan de nieuwste ontwikkelingen wordt aangepast. Vaak twee trainers tegelijk, waardoor veel persoonlijke begeleiding mogelijk is. Dit en de praktijkervaring en deskundigheid van onze […]

Lees meer »

Systemische interventies bij mediation

Deel van het geheel, kijken met de systemische bril! Systemische interventies bij mediation bieden een helpende beweging, zonder oordeel. Iedereen is onderdeel van verschillende leefsystemen, niet alleen het gezin en de familie, maar ook werk, vrije tijd, cultuur etc. Elk systeem wordt beheerst door (onzichtbare) wetmatigheden en ordeningen. Kijk je met een systemische bril dan […]

Lees meer »

wijzigingen huwelijksvermogenrecht

Belangrijke wijzigingen huwelijksvermogensrecht voor familiemediators!

Nieuw, bij MTi!  Belangrijke wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht door invoering nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap De Eerste Kamer heeft 28 maart jl. ingestemd met de invoering van de nieuwe Beperking gemeenschap van goederen. Deze wijziging van het huwelijksvermogensrecht heeft grote gevolgen voor scheidingspraktijk. Laat u bij MTi door drs. Jasper Horsthuis MFP RFEA CFP informeren over deze actuele materie. […]

Lees meer »

improvisatietechnieken voor mediators

Improvisatietechnieken voor mediators

Improvisatietechnieken voor mediators Ervaren mediators hebben door hun jarenlange praktijk een patroon ontwikkeld. Ze pakken mediationgesprekken op een gestructureerde wijze aan, weten goed wat ze kunnen verwachten en blijven fijn in hun comfort zone. De vraag in deze training improvisatietechnieken is: Hoe zou het ook anders kunnen? Hoe krijg je deelnemers in beweging door zelf […]

Lees meer »

De stem als instrument van de mediator

De stem als instrument van de mediator De uitdrukking ‘C’est le ton qui fait la musique’ is ons allen bekend. Maar hoe bewust zijn wij mediators eigenlijk van deze onderstroom in een gesprek? Een onderbelicht terrein voor mediators en andere professionals. Deze bijzondere trainingsdag leert je grip te krijgen op jouw manier van spreken en […]

Lees meer »

mediaton en autisme

Mediation en Autisme

Cliënten met geen gebruiksaanwijzing? Altijd spannend wie er aanschuiven aan de mediationtafel. Iedereen met z’n eigen gebruiksaanwijzing. Meestal lukt het goed om aan te sluiten bij de deelnemers. Soms is dat wat lastiger. Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum zijn erbij gebaat dat een mediator hen herkent en hen tegemoet komt in de […]

Lees meer »

mediation masterclass

Mediation Masterclass

Uitdaging? Voor de mediator ‘die alles al heeft’. Wil je feedback op jouw geheel eigen aanpak? Durf je het aan om te worden geconfronteerd met vragen tot reflectie? Je kwetsbaar opstellen bij het verdiepen van jouw vaardigheden? Oefenen met lastige cliënten, heftige emoties en impasses? Kom dan naar onze Mediation masterclass, een uitdaging zonder spierpijn! […]

Lees meer »

mediationpraktijk

Actualiteiten voor de mediationpraktijk!

Actualiteiten voor de mediationpraktijk Aan MfN geregistreerde mediators worden kwaliteitseisen gesteld voor de mediationpraktijk. Naast mediation vaardigheden ook eisen ten aanzien van praktijkvoering. Die hebben vaak een juridische component. Met welke (juridische) aspecten krijg je als mediator te maken en hoe geef je hieraan met zorg en professionaliteit vorm? Broodnodige informatie voor een verantwoorde praktijkvoering, […]

Lees meer »

mediation opleiding

Voorbereiding vaardigheden voor Assessment

Een hele dag oefenen met competenties voor mediation assessment Tijdens deze intensieve workshop wordt uitgebreid geoefend met casussen, die vergelijkbaar zijn met die, waaruit bij de “echte” vaardighedentoets kan worden gekozen: familiekwestie, arbeidsgeschil, burenruzie of zakelijke conflict. Een goede voorbereiding om de slagingskans van het praktijkexamen te vergroten! Er wordt gewerkt met kleine groepen (van […]

Lees meer »

video opname mediation assessment

Video Assessment voor mediators

Assessment mediation, t.b.v. MfN-Register Om professioneel als MfN registermediator aan de slag te kunnen is slagen voor een assessment mediation een voorwaarde. Bij MTi kan je onder begeleiding van een ervaren trainer twee video-opnames maken met professionele trainingsacteurs. Levensecht. De opnames voldoen aan de criteria die door bureau Intop en MfN daaraan zijn gesteld, zodat […]

Lees meer »

mediation praktijk ervaring

Mediation praktijk ervaring opdoen, MTi oefendag

Mediation praktijk ervaring MTi introduceert speciale oefendagen voor mediators. Nadat je de mediation basisopleiding hebt afgerond raak je uit de flow van het oefenen van je mediationvaardigheden. Focus ligt dan op het behalen van de kennistoets en wat minder op de vaardigheden. Maar ook wanneer je al een specialisatieopleiding achter de rug hebt is het […]

Lees meer »

‘Specials’ voor familiemediators

In het kader van de speciale PE vereisten voor MfN register Familiemediators biedt MTi een reeks verrassende ‘Familie Specials’. Speciale dagen voor Familiemediators, waarin specifieke thema’s, issues en vaardigheden die aan de orde zijn in Familiemediations worden uitgelicht, verdiept en getraind. Interessant om de speciale PE punten te behalen die door de Raad voor de […]

Lees meer »

mediation intervisie

Begeleide intervisie voor mediators

Wat is intervisie? Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals een beroep doen op elkaar om mee te denken over bijvoorbeeld dilemma’s, vraagstukken en knelpunten uit de eigen praktijk. Het kunnen ook problemen zijn die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Bij intervisie is het niet de bedoeling dat deelnemers oplossingen bedenken voor […]

Lees meer »

Oefenen voor mediation kennistoets; theorie examen

Voorbereiding mediation kennistoets Om in het MfN-register te worden toegelaten moeten mediators naast een erkende basisopleiding tot mediator ook slagen voor een theorie-examen en een praktijk-examen. Voor degenen die zich op het theorie-examen mediation  willen voorbereiden biedt MTi een proef-examen aan. Kom bij ons verkennen welke onderdelen van de stof je voldoende beheerst en op […]

Lees meer »

groepsconflicten

Groepsconflicten en mediation

Groepsconflicten Groepsconflicten kunnen zich op allerlei niveaus en in verschillende omgeving voordoen. Ze komen voor bij buurtconflicten, maar ook in samenwerkingsverband, bij teams of in maatschappen. Omdat er meer betrokkenen zijn hebben groepsconflicten een eigen dynamiek die van mediators speciale interventies vraagt. De begeleiding van groepen in conflict kan op verschillende manieren: teamcoaching, teambuilding, teamtraining, […]

Lees meer »

Focus op Weerstand in mediation; verdieping mediationvaardigheden

In de opleiding tot mediator maak je kennis met alle basis vaardigheden die van een mediator verwacht mogen worden. De MTi focus traingen zijn bedoeld om daar nog eens extra mee te oefenen. In de training Focus op Weerstand en andere belemmeringen oefent de cursist met bijzonder gedrag: psychische beperkingen, weerstand, burnout, bijzondere karaktertrekken. Er […]

Lees meer »

Focus op Emoties; verdieping mediationvaardigheden

Bij de basis opleiding tot mediator maakt de cursist kennis met alle basis vaardigheden waarover een goede mediator moet beschikken. De MTi focustrainingen zijn opgezet om nog eens extra en intensief te oefenen met die basisvaardigheden, waarbij de focus ligt op een speciaal aspect in mediations.  In de training Focus op Emoties leert de cursist […]

Lees meer »

Focus op Vragen stellen; verdieping mediationvaardigheden

Vragen stellen is een bijna vanzelfsprekende vaardigheid voor mediators. Zonder vragen te stellen kan de kern van een conflict niet op tafel komen en kunnen achterliggende drijfveren niet worden ontdekt. Bij de opleiding tot mediator leer je de basis van de kunst van het vragen stellen. In de training Focus op Vragen krijgt de cursist […]

Lees meer »

Mediator zelfportret

Krijg meer opdrachten en presenteer jezelf in je persoonlijke kracht. Cliënten willen een overtuigende professional met een eigen aanstekelijke stijl. Dus… ga op zoek naar jouw unieke kracht! Naar jouw unieke sterke kant! Hoe trek je positief de aandacht en krijg je die opdracht? Onder de enthousiaste begeleiding van MTi partner, seniortrainer en ervaren mediator […]

Lees meer »

hoog conflictscheiding

Intervisie met Interventies

Deze workshop is gericht op het oefenen van diverse soorten vragen en interventietechnieken zoals reflecteren, parafraseren, heretiketteren, metacommunicatie, paradoxale interventies, etc. De tool die ingezet wordt is het mediationspel MediationCouR©. In een spelvorm komen de volgende 5 categorieën aan bod: Mediation algemeen, conflicten, communicatie, onderhandelen, ethiek en professionaliteit. Doelstelling Het opfrissen van de verschillende soorten vragen, […]

Lees meer »

Enneagram en mediation

Het Enneagram onderscheidt negen typen omtrent menselijk handelen en wat mensen drijft. Onderwerpen die aan bod komen: Enneagram als model voor persoonlijkheidsstructuren Sociale stijlen en copingstijlen volgens het Enneagram Praktijksimulaties Het activeren van de cliënten: hoe bereik je dat? Stijl van de mediator en basishouding van de mediator versus Enneagramtypen. Type training Bijbrengen van en […]

Lees meer »

NLP en Mediation, effectieve communicatie strategie

Communicatie is hét instrument van de mediator. NLP is een communicatiestrategie die zeer behulpzaam kan zijn bij conflicterende partijen. NLP (Neuronlinguïstisch Programmeren) omvat een zeer breed terrein van vele vaardigheden. Voor wie wil kennismaken met een selectie daarvan is deze eendaagse training een aanrader. Er is natuurlijk ruim de gelegenheid om er zelf mee te […]

Lees meer »