Blog

Mediator worden en blijven

Mediator worden…. Mediator worden begint met belangstelling naar het vak. Dat is een goed uitgangspunt, want als mediator moet je vooral belangstellend zijn!. De volgende stap is voor eenieder hetzelfde. De vraag “wat is er voor nodig om mediator te worden”. Allereerst een goede basisopleiding tot mediator. Er zijn veel instituten en ook kleine zelfstandigen […]

Lees meer »

Moszkowicz en Mediation

Er is een hoop te doen rond de integriteit van de bekende strafpleiter Moszkowicz. De woorden die je in diverse artikelen tegenkomt, zoals: ‘Oorlog’, ‘Wraakactie’, ‘Hetze’ alsmede de kwalificatie ‘ongeschikt voor zijn vak’ geven de mate van escalatie weer. Professionele mediators denken dan onmiddellijk aan de escalatieladder van Glasl. Zou Mediation in deze situatie van […]

Lees meer »

Mediationovereenkomst en rechtskracht

Nieuwste jurisprudentie geeft nogmaals uitdrukkelijk aan dat een ambtenaar/werknemer gehouden mag worden aan de overeenkomst die tijdens de mediation tussen werkgever en werknemer wordt gesloten en dat niet elke opmerking tijdens het overleg een in rechte te honoreren toezegging is. Het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht publiceert maandelijks uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de […]

Lees meer »