Blog

Kan Mediation werkdruk rechters verlichten?

In een manifest, dat medio december 2012 door enkele raadsheren van het gerechtshof Leeuwarden is opgesteld, wordt de aandacht gevestigd op de druk die op onze rechtspraak is ontstaan. Ook rechters worden tegenwoordig ‘afgerekend’ op hun output. Daarmee wordt volgens de stellers de kwaliteit van het werk geweld aangedaan. Rechters vinden dat zij onvoldoende tijd […]

Lees meer »

Arbeidsconflicten en het vergroten van de koek

Berichten in de media buitelen over elkaar heen waar het gaat om de toename van arbeidsconflicten. Er is een rechtstreeks verband met de crisis. Bezuinigingen leiden tot meer faillissementen, reorganisaties en ontslagen. Werknemers en vakbonden zijn het daar lang niet altijd mee eens, het gevolg daarvan is dat er meer acties en conflicten zijn. Met […]

Lees meer »