Specialisatie Arbeidsmediator

specialisatie opleiding arbeidsmediator

Specialisatie opleiding Arbeidsmediator

Toename aantal arbeidsmediations Uit registraties van MfN en het Ministerie van Justitie van het aantal uitgevoerde mediations, blijkt dat in toenemende mate in arbeidssituaties een mediator wordt ingezet. Ook de huidige ontslagregelingen en de wet WWZ leiden tot een vergroting van de vraag naar mediation. Zowel vanuit de markt, als op doorverwijzing door rechtbank en […]

Lees meer »

Juridisch Kader Arbeidsmediator

Het Juridisch kader voor mediations in arbeidsverhoudingen is de ingang tot de mediation opleiding tot gespecialiseerd arbeidmediator. Uiteraard komt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) , met het nieuwe ontslagrecht ruim aan bod.  In deze training wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: Wetgeving: WWZ, WW, WvP, WIA, Ziektewet Spelers: UWV, arbodiensten, bedrijfsarts, en andere […]

Lees meer »

arbeidsrelaties bij de overheid

Arbeidsrelaties bij de overheid voor mediators

Arbeidsrelaties bij de overheid Arbeidsrelaties bij de overheid kennen andere juridische en culturele implicaties dan arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven. Wanneer je de mediation opleiding tot gespecialiseerd arbeidsmediator wil volgen dan is deze training daarvan een onmisbaar onderdeel. Maar ook voor degenen die na hun opleiding tot mediator al aan de slag zijn gegaan met mediation […]

Lees meer »

exit-mediation

Exit-mediation

Exit-mediation Exit-mediation is een verzamelnaam voor mediations die uitmonden in het verbreken van de arbeidsrelatie. De term exit-mediation is eigenlijk een contradictie. Als mediator kan je natuurlijk niet akkoord gaan met een mediation waarbij de uitkomst al tevoren vastligt en het alleen nog gaat over de wijze waarop. Lees: de hoogte van de afkoopsom of […]

Lees meer »

groepsconflicten

Groepsconflicten en mediation

Groepsconflicten Groepsconflicten kunnen zich op allerlei niveaus en in verschillende omgeving voordoen. Ze komen voor bij buurtconflicten, maar ook in samenwerkingsverband, bij teams of in maatschappen. Omdat er meer betrokkenen zijn hebben groepsconflicten een eigen dynamiek die van mediators speciale interventies vraagt. De begeleiding van groepen in conflict kan op verschillende manieren: teamcoaching, teambuilding, teamtraining, […]

Lees meer »