Specialisatie Arbeidsmediator

specialisatie arbeidsmediator

Specialisatieopleiding Arbeidsmediator

Toename aantal arbeidsmediations Uit registraties van MfN en het Ministerie van Justitie van het aantal uitgevoerde mediations, blijkt dat in toenemende mate in arbeidssituaties een mediator wordt ingezet. Ook de nieuwe wet WWZ leidt naar verwachting tot een vergroting van de vraag naar mediation. Zowel vanuit “de markt”, als in het kader van de doorverwijzingsvoorzieningen […]

Lees meer »

Juridisch Kader Arbeidsmediator

Het Juridisch kader voor mediations in arbeidsverhoudingen is de ingang tot de mediation opleiding tot gespecialiseerd arbeidmediator. Uiteraard komt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) , met het nieuwe ontslagrecht ruim aan bod.  In deze training wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: Wetgeving: WWZ, WW, WvP, WIA, Ziektewet Spelers: UWV, arbodiensten, bedrijfsarts, en andere […]

Lees meer »

Arbeidsrelaties bij de overheid voor mediators

Arbeidsrelaties bij de overheid kennen andere juridische en culturele implicaties dan arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven. Wanneer je de mediation opleiding tot gespecialiseerd arbeidsmediator wil volgen dan is deze training daarvan een onmisbaar onderdeel, maar ook voor degenen die na hun opleiding tot mediator al aan de slag zijn gegaan met mediation in arbeidsverhoudingen is deze […]

Lees meer »

Exit-mediation

Exit mediation is een verzamelnaam voor mediations die uitmonden in het verbreken van de arbeidsrelatie. De module is een onderdeel van de opleiding tot gespecialiseerd arbeidsmediator, maar kan ook als losse module worden gevolgd. In de training wordt systematisch bekeken hoe de mediator een besluit tot beëindiging van een arbeidscontract kan begeleiden. De cursist oefent […]

Lees meer »

Groepsconflicten en mediation

Groepsconflicten kunnen zich op allerlei niveaus en in verschillende omgeving voordoen. Ze komen voor bij buurtconflicten, maar ook in samenwerkingsverband, bij teams of in maatschappen. Deze conflicten kennen een eigen dynamiek die van mediators andere interventies vraagt. Wanneer je je als mediator, na de basis opleiding tot mediator, wilt specialiseren, of wanneer je vaker met […]

Lees meer »