Blog

Echtscheidingscongres, hoog conflictscheiding

hoog conflictscheiding

Echtscheiding en mediation

Bij het echtscheidingscongres op 22 juni jl. stond het kind centraal. Het was een mooi programma én het onderschreef hoe belangrijk het is om het belang van kind

centraal te stellen. Ook of juist anno 2017! Door toename van de conflictgraad in ‘High conflictscheidingen’ en de toegenomen complexe invloed van samengestelde gezinnen.

Goede nieuws: in 80% van de scheidingen weten de ouders in redelijke redelijkheid te komen tot afspraken. Mediaton speelt hierin inmiddels een niet meer weg te denken rol!

Hoog conflict scheiding

In 20% van de scheidingssituatie wordt gesproken van een ‘vechtscheiding’ of hoog conflictscheiding, een complexe scheiding. Deze cijfers zijn al jaren dezelfde, maar…..uit onderzoek blijkt dat de conflictgraad, de mate van escalatie, is toegenomen!

Verplicht ouderschapsplan

Uit wetenschappelijk onderzoek, zowel met sociale psychologische als juridische invalshoek, blijkt dat de conflicten na echtscheiding zijn toegenomen.  Er wordt een direct verband gelegd met het invoeren van het verplichte ouderschapsplan in 2009.

In het onderzoek van Inge van der Valk ‘Ouderschapsplan na scheiding: hulp of hindernis’, werd een groep kinderen tussen 11 tot 16 jaar meer jaren gevolgd. Uit dit onderzoek blijkt een significante toename van de conflicten tussen ouders. Een verklaring is dat de ‘wet gezamenlijk gezag’ door ouders wordt uitgelegd als ‘gelijk delen’.

De toename van conflicten komt met name in de eerste 2 jaar na de scheiding voor en heeft heftige gevolgen voor kinderen, zowel in emotionele als in algemene zin. Ook blijkt dat de wet juist tot gevolg heeft dat kinderen significant meer contact met moeder en minder met de vader hebben. Opvallend is dat vrijwel alle gemeten gevolgen groter zijn bij jongeren met een hogere opleiding.

Marit Thomassen komt in haar juridisch onderzoek tot de conclusie dat het verplicht stellen van afspraken is ‘mislukt’ daar waar het tot doel heeft te komen tot beter samenwerking van ouders na de scheiding.

Beiden pleiten voor meer en betere voorlichting aan ouders!

Daarnaast het ‘juist’ inzetten van ondersteuning en begeleiding: het stimuleren van mediation in een vroeg stadium! Het herkennen van de grenzen van wat mediation vermag en het omgaan met de hoge escalatiegraad vraagt om meer of andere vormen van begeleiding. Dat het betrekken van kinderen in het tot stand komen van de afspraken geen papieren ‘trucje’ is, maar dat het belangrijk is dat zij hun stem mogen laten klinken komt ook uit het onderzoek naar voren. Het is belangrijk voor hun verwerkingsproces!

MTi specialisatie opleiding familiemediator

In onze MfN erkende opleiding Familiespecialisatie schenken wij, naast de juridische onderdelen van de scheiding, ook veel aandacht aan het ouderschapsplan en het betrekken van kinderen in het proces. Het ouderschapsplan niet als een ‘format dat ouders van internet halen’, maar het ouderschapsplan als resultaat van gesprekken tussen de ouders over hun opvattingen en waarden over de opvoeding van hun kinderen en hoe ze de samenwerking verder vorm willen geven. Het gaat om dit gesprek en proces, het plan is een geduldig stuk papier dat als het goed is in een la verdwijnt. En ook hoe betrek je kinderen in dit proces. Als mediator ben je verantwoordelijk voor een goed en deugdelijk proces en dien je na te gaan (te bevragen) of ouders hun afspraken goed hebben doordracht en overwogen. De ‘luis in de pels’ in afsluitingsfase van de mediation! Op 2 oktober start onze volgende opleiding.

 NIEUW: Scheidingsproeverij

Ben je nieuwsgierig naar wat de opleiding Familiespecialisatie inhoudt of heb je al besloten de opleiding te volgen, maar twijfel je nog welk opleidingsinstituut bij jou past? Dan is onze Scheidingsproeverij op 13 juli een interessante trainingsdag voor iedereen die overweegt Familiemediator te worden of eens wil ‘proeven’ aan het boeiende terrein van de scheidingsmediation. Een inspirerende dag, waarin je op een inhoudelijke en inspirerende wijze kennis maakt met de verschillende aspecten van het scheidingsproces. We nemen je mee langs de emotionele, financiële en juridische gevolgen van een (echt)scheiding) en je rol als Familiemediator. En het is tevens een kans om kennis te maken met de trainers van de MTi Familiespecialisatie. Bijkomend voordeel is dat je de kosten van deze dag terug krijgt wanneer je deelneemt aan onze specialisatieopleiding.

Reactie achterlaten