Blog

Nieuwe regeling voor klachten en geschillen in de zorg

Elke zorgaanbieder een klachtenfunctionaris! Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) De Eerste Kamer heeft op 6 oktober j.l. ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet beoogt de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt te verbeteren door een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en […]

Lees meer »