Blog

MTi kerstgedachte

kerst wens

De beste wensen

Rond deze tijd wensen we elkaar een mooi kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar, hoe langer hoe meer digitaal en toch welgemeend. Dan sturen we onze kerst wens en wachten op het jaar dat komen gaat. Maken goede voornemens en plannen. Vrede op aarde, wie durft dat nog te zeggen, of te zingen? Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Nog weer meer polarisatie? Of uiteindelijk de winst van echt met elkaar in gesprek gaan?

Contra-intuïtie

In deze tijd van polarisatie verrassend nieuws. Nederlanders zijn sinds de jaren negentig milder geworden over migranten blijkt uit het jongste onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport De sociale staat van Nederland roept discussie en kritiek op, zoals dat hoort bij een rapport, toch biedt het vergelijken van cijfers over de jaren heen wel nieuwe inzichten.  Soms voelen die anders, gezien alle twitteriaanse scheldpartijen bang- en zwartmakerijen. Het SCP noemt deze uitkomst dan ook „contra-intuïtief”. Nadat de laatste breinonderzoeken ons hebben geleerd dat de vrije wil niet bestaat. Dat we niet besluiten op basis van redeneren, maar op basis van onze intuïtie, nu blijkt dat we niet langer kunnen vertrouwen op onze gevoelsmatige intuïtie. Is dat erg?

Op z’n kop

Meten is weten en soms worden daardoor gevestigde opinies en overtuigingen op z’n kop gezet. Dat doet dan weer denken aan ‘Harry’ van Jitske Kramer en Daniëlle Braun. In haar presentatie tijdens het mediationcongres liet Daniëlle Braun mediators kennis maken met Harry. De vreemde vogel die niet recht op de lijn blijft zitten maar op z’n kop hangt. Het kan heel verhelderend en inspirerend zijn om de zaken eens anders te bekijken. In plaats van “Harry, doe normaal en ga rechtop zitten”, je nieuwsgierige ik aanzetten en vragen “zeg Harry, hoe zie jij dat nou?”. Kortom brein of intuïtie, meten of weten, anders kijken betekent andere dingen zien en dat is niet erg, integendeel.

Hoe kijkt MTi?

Plato (de omgeving van ISVW werkt ook op ons weer inspirerend) vergeleek de lerende mens met de geboorte van een kind. Geboorte als autonoom proces, een natuurlijk proces dat zijn eigen wetten kent. En zo is het met leren precies hetzelfde. Wijsheid en vaardigheid, inzicht en vakkundigheid ontstaan in een veilige omgeving waar prikkels en stimulansen zijn, waar inspiratie heerst en waar kennis gedeeld wordt. Zo zien wij ons werk: we produceren geen mediators als producten in een leerfabriek, maar we laten mensen als Mediator geboren worden. Wij zijn de vroedvrouwen en -mannen en onze cursisten. Die komen op natuurlijke wijze, met of zonder intuïtie, op z’n kop of rechtop, in hun persoonlijke mediator-kracht terecht. MTi stimuleert haar cursisten om mediators met een smoel en een hart te worden, en dat doen wij met ons eigen hele hart, niet alleen uit liefde voor het vak, maar vooral uit liefde voor de medemens.

VEILIG KERSTFEEST ALLEMAAL EN EEN MOOI 2018!!!

Reactie achterlaten