Kees van der Hoek

Partner en Trainer – mr. J.C. van der Hoek

Kees van der Hoek is partner en oprichter van het Mediation Trainingsinstituut MTi. Hij heeft in de afgelopen ruim 10 jaar meer dan 1000 cursisten opgeleid tot mediator. Tevens heeft hij een ruime ervaring als mediator. Met name op het terrein van arbeidsverhoudingen en bestuurlijke problemen is hij een veel gevraagd mediator.
Daarnaast doet hij samen met zijn levenspartner mw. drs. A.J.A.J. Martin, Family mediator en kinderpsychologe, mediations op het terrein van familie en omgang.

Hij staat hij bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven als specialist personen- en familierecht. Tevens staat hij ingeschreven bij de Rechtbank te Utrecht voor mediations op het terrein van arbeidsverhoudingen, bestuursrecht en familieaangelegenheden.

Kees van der Hoek (1948) is lang (vanaf 1973) werkzaam geweest in de vakbeweging, zowel in de individuele als de collectieve belangenbehartiging. Zo was hij directeur van de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren (naderhand NOVON), eerste onderhandelaar van het AmbtenarenCentrum, één van de centrales van overheidspersoneel en voorzitter van de Algemene Vakcentrale (AVC). Uit dien hoofde was hij in de jaren negentig o.a. lid van de SER.
Sinds 1998 is hij werkzaam als zelfstandig consultant en mediator en vanaf 2000 als partner/trainer verbonden aan het Mediation TrainingsinstituutMTi.

Hij is daarnaast arbiter en voorzitter van enkele bezwarencommissies, waaronder bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

Kees heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het terrein van mediation en op het terrein van het Ambtenarenrecht en is onder andere redacteur van de “Praktijkgids Mediation”.

mr. J.C. van der Hoek
Jan van Arkelweg 28
3791 AC Achterveld
Telefoon: 0342-451818
Mobiel: 06-54362594

Deel deze pagina: