Waarom mediationopleiding bij MTi

Waarom kiezen voor een mediationopleiding bij MTi?

Onze basisopleiding tot mediator bieden wij aan in vier blokken van telkens vijf dagdelen. Daardoor wordt u echt in het mediationgebeuren ‘ondergedompeld’, kennis en vaardigheden worden op die manier intensiever beleefd.

 • U krijgt in een kort tijdsbestek (van ongeveer twee à drie maanden) een volledige – door de Mediators federatie Nederland (voorheen NMI) en door CEDEO erkende – opleiding tot mediator, met veel aandacht voor de kwaliteiten en de vaardigheden waarover een goede mediator dient te beschikken.
 • Deze opleiding, de basistraining “Professionele Mediation”, wordt steeds door minimaal twee trainers gegeven: de cursisten krijgen daardoor doorlopend veel aandacht en individuele feed back. Alle trainers zijn uiteraard MfN register Mediator met veel praktijkervaring.
 • Wij hebben ervoor gekozen om binnen onze opleiding samen met de cursisten zoveel mogelijk het verloop van een mediationtraject te volgen waardoor een gestructureerd beeld van het totaal ontstaat. Een logische opbouw van de opleiding.
 • Wij bieden zeven opleidingen per jaar, waardoor de mogelijkheid ontstaat om onverhoopt gemiste onderdelen snel in te kunnen halen.
 • Alle opleidingen zijn – gezien de achtergronden van de trainers en de wijze waarop wij trainen – echt toegespitst op de praktijk en de effectieve toepassing van mediation.
 • Onze trainingen zijn altijd interactief van opzet: u leert door te denken en te doen en door te reflecteren op de opgedane ervaringen tijdens de vele praktijkoefeningen.
 • Wij oefenen intensief op alle onderdelen van het mediationproces met veel voorbeelden die zijn ontleend aan de praktijk.
 • Wij garanderen dat iedere deelnemer tijdens onze trainingen zich volledig veilig kan voelen; hierdoor komen de praktijkoefeningen optimaal tot hun recht.
 • In de basisopleiding “Professionele Mediation” is een proefexamen theoretische kennis opgenomen, waardoor u op de meest adequate wijze wordt u geholpen bij uw voorbereiding op het kennisexamen.
 • De deelnemers bij onze opleiding hebben altijd een gevarieerde achtergrond waardoor de cursisten ook veel van andere werkdisciplines kunnen leren.
 • Omdat wij dat in het belang van de individuele cursist achten én om een optimale en effectieve samenwerking te bevorderen tijdens de opleiding, hechten wij er zeer aan om, voorafgaande aan de training, met elke deelnemer een intake- en kennismakingsgesprek te houden.
 • We zijn bezig om een eigen netwerk van mediators op te bouwen, waarin alleen mediators zijn opgenomen die bij ons instituut verder zijn opgeleid, c.q. die door ons als kwalitatief goed zijn beoordeeld. Met dat netwerk bieden wij de markt een gevarieerde keuze aan bekwame mediators
 • Wij hebben elk jaar weer een origineel en uitgebreid programma voor Permanente Educatie en we verzorgen ook graag in-company-trainingen “op maat”.

 

Deel deze pagina: