Wat is mediation?

Bij mediation ga je zelf aan de slag, samen met de andere betrokkene(n) in dialoog, om een oplossing te vinden voor een probleem dat blijkbaar lastig is op te lossen. Een onafhankelijke mediator begeleidt de deelnemers in dit proces.

Bij mediation ga je onder begeleiding van een mediator zelf op zoek naar een optimale en duurzame oplossing. Geen tegengestelde standpunten en argumenten, maar onderzoeken van wederzijdse belangen. Geen ruziemodel, maar een oplossingsmodel. (Weer) on speaking terms komen!

In mediation:

 • Helpt de mediator duidelijk maken waar het conflict naar de mening van betrokkenen nu echt over gaat
 • Wordt de verstoorde communicatie hersteld
 • Komen de belangen op tafel die ten grondslag liggen aan de standpunten van betrokkenen, de oorzaken van het conflict.
 • Wordt gezocht naar een oplossing die voor allen acceptabel is.

Daardoor ontstaat voor alle betrokkenen een win-win-situatie. Niet strijden maar oplossen. Dit betekent dat de relatie op langere termijn in stand kan blijven.

Mediation wordt, onder andere, toegepast:

 • In conflicten tussen de bestuurder en de ondernemingsraad
 • Bij problemen die worden veroorzaakt door (nog) niet goed verlopende samenwerking binnen maatschappen en in organisaties na fusies en reorganisaties
 • In geval van arbeids­ongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict)
 • In geval van ongewenst gedrag
 • Bij het beslechten van arbeidsconflicten
 • Bij buurt- en burenruzies
 • Bij conflicten binnen gezins- en familiesituaties
 • Bij echtscheiding

Lees verder over Mediation

De rol van de mediator

Het verloop van het mediationproces

Mediation is iets anders dan bemiddeling

De uitgangspunten van mediation

Wat kost mediation?

Wat gebeurt er als de mediation niet tot een oplossing leidt?

Deel deze pagina: