De rol van de mediator

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is; het conflict lijkt onoplosbaar. Toch kan de impasse worden doorbroken door het inschakelen van een neutrale derde, de MfN register mediator. Deze is opgeleid bij een erkend trainingsinstituut en daardoor in staat om effectief met conflicten en emoties om te gaan.

De mediator helpt de vastgelopen communicatie herstellen en onderzoekt met betrokkenen waar de angel van het conflict zit. De inhoud van het conflict is aan betrokkenen, de mediator geeft daarover geen oordeel. De mediator fungeert als gespreksleider en doet dat door:

  • De regie in het gesprek te voeren, waardoor in de eerste plaats voor ieder gelijkelijk ruimte bestaat om zijn of haar verhaal te doen. De mediator verheldert datgene wat tot dan toe onderbelicht is gebleven in de situatie.
  • Betrokkenen – elk voor zich – inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen en om inzicht in het gedrag van de ander te bevorderen.
  • Inzichtelijk te maken op welke wijze betrokkenen die in een conflict verwikkeld zijn met elkaar communiceren.
  • Helder te krijgen wat men graag opgelost wil zien en hoe voor alle betrokkenen een acceptabele oplossing er uit kan zien.

De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing die betrokkenen daarvoor onder zijn begeleiding uiteindelijk zullen vinden. Dit maakt het mogelijk dat hij zich geheel neutraal en onafhankelijk ten opzichte van hen kan opstellen.

De MfN register mediator handelt volgens de Gedragsregels voor Mediators en het MfN mediation Reglement. Indien een van de deelnemers van mening is dat een MfN registermediator niet naar behoren handelt of heeft gehandeld kan dat gedrag worden getoetst middels een klacht- en tuchtrecht van toepassing.

 

Lees verder over Mediation

Het verloop van het mediationproces

Mediation is iets anders dan bemiddeling

De uitgangspunten van mediation

Wat kost mediation?

Wat gebeurt er als de mediation niet tot een oplossing leidt?

Deel deze pagina: