Blog

Week tegen pesten

week tegen pesten

Pesten op het werk.

Het is een fenomeen om dagen te benoemen met een speciaal thema. De week tegen pesten telt zeven dagen, maar zou eigenlijk elke dag van het jaar moeten gelden. Want ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Pesten op de werkvloer is een serieus probleem, dat vraagt om serieuze aandacht. Pesten is een vorm van ongewenst gedrag, net zoals (seksuele) intimidatie en lichamelijk geweld dat zijn. Pesten kent vele vormen en er is nauwelijks verschil tussen pesten op de werkvloer en die van het schoolplein.

Serieus probleem vraagt om serieuze aanpak.

Pesten op werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. TNO heeft berekend dat dit werkgevers 900 miljoen euro aan loondoorbetaling kost. Dat zijn serieuze euro’s die staan voor serieus leed aan betrokkenen. Je kunt echt wel spreken van serieus leed voor de gepeste persoon. Dit treedt op in de vorm van negatieve emoties, twijfelen aan zichzelf, gezondheidsklachten, psychische problemen, verminderde betrokkenheid / motivatie / productiviteit, verzuim en problemen in de privé sfeer. Slachtoffers verliezen het plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurige) uitval. Een goede aanpak van pesterijen kan niet alleen de gepeste persoon maar ook het bedrijf heel veel opleveren. Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Eén pestgeval kost een werkgever jaarlijks zo’n 45.000 euro, berekende psycholoog en pest-specialist Bob van der Meer.

 Taboe op pesten.

Toegeven dat je gepest wordt op je werk is niet gemakkelijk. Er ligt voor volwassenen een groot taboe op om toe te geven de voetveeg te zijn en veel werknemers zoeken de schuld bij zichzelf. Slachtoffers schamen zich vaak en houden liever hun mond dan dat ze bij hun leidinggevende aan de bel trekken, of ze kunnen niet bij de leidinggevende terecht omdat dat juist degene is die pest. Slechts 16% van de collega’s neemt het op voor het slachtoffer, terwijl het hen lang niet altijd koud laat. Zien dat iemand gepest wordt, doet het niveau van je stresshormonen stijgen. Ook omstanders hebben er dus daadwerkelijk last van als iemand wordt gepest en dat leidt tot extra verzuim op de hele afdeling. Iedereen is slechter af in een bedrijfscultuur waar pesten voorkomt.

Week tegen pesten of jaar tegen pesten?

Uit onderzoek blijkt dat pesten vaker voorkomt in organisaties met een hoge mate van competitie en een gebrekkige communicatie. Ook hiërarchische organisaties zijn kwetsbaarder, evenals organisaties met een hoge werkdruk, slecht leiderschap of onduidelijk verdeelde taken en bevoegdheden. De gevolgen kunnen enorm zijn. De samenleving krijgt de rekening gepresenteerd in de vorm van een lagere productiviteit van het bedrijfsleven en hogere ziektekosten. Er is becijferd dat een geëscaleerd pestgeval de samenleving € 45.000 kost aan productiviteitsverlies, vervanging van personeel, indirecte kosten van verzuimverzekeringspremies, imagoschade, gouden handdrukken enzovoorts. Als dat voor een tiende van alle structurele pestgevallen opgaat, kost dat Nederland jaarlijks € 450 miljoen. Dat vergt niet alleen een week tegen pesten, maar aandacht tegen pesten het hele jaar door.

Bewustwording.

Om pesten te stoppen zul je er eerst oog voor moeten krijgen. Pesten komt in vele vormen voor.

Bedreigen of intimideren:

 • onder druk zetten met intimiderende gesprekken
 • intimiderende e-mails/nota’s (liefst vlak voor weekends/vakanties)
 • waarschuwingsbrieven
 • continu zeer harde kritiek uiten op iemands werk
 • dreigen met ontslag
 • verbieden met anderen over je situatie te praten

Het werk onmogelijk maken:

 • overladen met werk (overuren zonder erkenning/vergoeding)
 • weigeren van verlof/ziekteverlof
 • onhaalbare deadlines geven
 • nare taken/klusjes geven
 • belangrijke informatie/telefoontjes niet doorgeven
 • vals beschuldigen van fouten
 • maken van willekeurige eigen ‘regels’ (bv over aanwezigheid)
 • niet (meer) uitnodigen voor belangrijke vergaderingen

Sociaal isoleren:

 • volledig negeren
 • afzonderen van anderen (aparte kamer, niet vragen voor lunch)

Roddelen:

 • reputatie schaden door steeds benadrukken van negatieve kanten van slachtoffer

Aanpak.

Als er oog voor is dan kan het ook worden aangepakt. Er zijn diverse hulpmiddelen en trainingen voor, ook de TNO wegwijzer pesten biedt een overzicht, maar het begint natuurlijk met het bespreekbaar maken. Vertrouwenspersoon en mediator kunnen hierbij helpen. Kortom alleen een week tegen pesten gaat niet helpen, aandacht ervoor het hele jaar door!

Reactie achterlaten