Blog

Week van de Mediation

De schijnwerper op MEDIATION in de ‘week van de mediation’

De Nederlandse Mediators Vereniging NMv, heeft haar 3e lustrum aangegrepen om met de week van de mediation nu eens echt de landelijke schijnwerpers te richten op mediation. Er vinden deze week heel veel gevarieerde activiteiten plaats om mediation in Nederland helder over het voetlicht te brengen. Naast de diverse voorlichtingsactiviteiten en workshops van verschillende opleiders ook een Lustrumfestival voor mediators en verwijzers.

Belangen bundelen

Als thema voor de week van de mediation is gekozen voor ‘belangen bundelen’. Concreet wordt daarmee gedoeld op mediators en ‘verwijzers’. Achterliggende gedachte is dat mediation in Nederland vooral een aanbieders markt is. Mediators, mediator-opleiders en trainers, allen gegrepen door de kracht van mediation, wijzen graag op de positieve effecten die mediation kan hebben op bestendiging van -al dan niet zakelijke- relaties.  De vraagmarkt is nog onderontwikkeld. Voor een belangrijk deel is dat te wijten aan de positionering van mediation. Hoe langer hoe meer komt die positionering namelijk te liggen in de schaduw van ons juridisch erfgoed. Het is in de afgelopen 20 jaar (nog) niet gelukt om mediation als zelfstandig onafhankelijk middel in de markt te zetten. Kijk je met de bril van de mediator naar onze samenleving dan zie je het wemelen van de conflicten, zowel concrete als potentiële. Maar kijk je met de bril van onze samenleving naar mediation, dan blijft dat beeld wat onscherp, een soort alternatief voor een juridische procedure. Hier ligt nog een geweldige uitdaging.

Overtuigen of verleiden?

Mediators en anderen die ervan overtuigd zijn dat een dialoog over belangen beter is dan een debat over standpunten zijn vaak geneigd om anderen ook te overtuigen. Met andere woorden de mediationbelievers wijzen graag op de voordelen van mediation en proberen daarmee mensen te overtuigen dat mediation goed is voor hen. De kreet ‘het is voor je eigen bestwil’ overtuigt echter niet. Elke marketingdeskundige weet dat het veel effectiever is om de behoefte, de vraag, centraal te stellen en vervolgens de vragers te verleiden om mediation te proberen. Kortom er is nog wel een weg te gaan.

Mediation Impact Award

Boegbeelden voor mediation in Nederland kunnen vanaf nu worden geëerd met de Mediation Impact Award. Deze onderscheiding zal dit jaar  voor het eerst worden uitgereikt. Gedacht wordt dan aan “mensen die door hun optreden en persoonlijkheid een verbindende rol in de samenleving spelen. Mensen die uiteenlopende belangen met elkaar kunnen verbinden en daarmee bijdragen aan een prettige samenleving, waarin ruimte is voor verschillende ideeën en gezamenlijke oplossingen.” Leden van de NMv hebben kunnen kiezen uit drie genomineerden. Namelijk burgemeester Eberhard van der Laan, minister Edith Schippers en rechter Judith Uitermark.

Wat is er toch aan de hand in mediationland?

Mediators wijzen graag op de verbindende kracht van mediation, maar om mediators in Nederland met elkaar te verbinden blijkt toch een lastige opgave. Want waar is de aandacht van de Mediatorsfederatie Nederland voor deze week van de mediation? De MfN is immers de koepel en spreekbuis van alle belangengroeperingen van mediators. Van advocaat-mediators, via notaris-mediators naar psycholoog mediators en alle andere denkbare bloedgroepen. Hoe mooi zou het zijn wanneer juist deze federatie zijn betrokkenheid toont bij dit mooie initiatief van de NMv. Op de website van de MfN helaas geen enkele verwijzing naar de mediationweek. Maar wat niet is, kan nog komen. Laat alle mediators in Nederland de handen ineen slaan opdat deze eerste Nederlandse Mediationweek uitgroeit tot een net zo vanzelfsprekend jaarlijks fenomeen als Vaderdag en Moederdag!

Reactie achterlaten