Blog

Kan Mediation werkdruk rechters verlichten?

In een manifest, dat medio december 2012 door enkele raadsheren van het gerechtshof Leeuwarden is opgesteld, wordt de aandacht gevestigd op de druk die op onze rechtspraak is ontstaan. Ook rechters worden tegenwoordig ‘afgerekend’ op hun output. Daarmee wordt volgens de stellers de kwaliteit van het werk geweld aangedaan. Rechters vinden dat zij onvoldoende tijd […]

Lees meer »